top of page

Privacyverklaring

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Bar Bloemstede. U dient zich ervan bewust te zijn dat Bar Bloemstede niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Bar Bloemstede verwerkt persoonsgegevens die u aan ons verstrekt doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (heeft) verstrekt. Dit kan door middel van een contactformulier op onze website, telefonisch, per e-mail en iedere andere vorm van communicatie. Wij gebruiken deze persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van de communicatie tussen U de gebruiker van onze website en Bar Bloemstede. Op ons contactformulier vragen wij t.b.v. de communicatie uitsluitend de meest relevante persoonsgegevens te weten; (voor)naam en e-mail adres. Deze gegevens worden niet opgenomen in databases of mailinglists voor commerciële doeleinden van Bar Bloemstede en/of derden.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bar Bloemstede verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bar Bloemstede verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- U schriftelijke bevestigingen te kunnen sturen van reserveringen voor o.a. feesten en partijen.

Beveiliging

Bar Bloemstede neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via barbloemstede@gmail.com.

Google Analytics & Cookies

Bar Bloemstede gebruikt Google Analytics en heeft hiervoor een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google. Bar Bloemstede gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast gebruikt Bar Bloemstede analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bar Bloemstede verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Social media

Bar Bloemstede maakt gebruik van verschillende social media kanalen, waaronder Facebook, Instagram, Snapchat, twitter en whatsapp. Deze verschillende social media kanalen maken in veel gevallen ook gebruik van cookies. Lees de privacy statements van de betreffende social media kanalen om uzelf te informeren over hoe zij precies om gaan met verzamelde gegevens. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bar Bloemstede bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van maximaal één jaar.

Verantwoordelijke

Bar Bloemstede, gevestigd aan Bloemstede 223, 3608 TA Maarssen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens:

www.barbloemstede.nl

Bloemstede 223

3608 TA Maarssen

0346831350

 

De Functionaris Gegevensbescherming van Bar Bloemstede is te bereiken via barbloemstede@gmail.com

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar barbloemstede@gmail.com. Bar Bloemstede zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

bottom of page